Top Stories

Sydney, Australia

Sydney, Australia

 • Sunday, February 9, 2020

...

Nights of Prayer & Praise

Nights of Prayer & Praise

 • Friday, February 7, 2020

...

Finding My Individual Purpose—Part One

Finding My Individual Purpose—Part One

 • Friday, February 7, 2020

February: My Mission Finding My Individual Purpose—Part One Foundation Scriptures: I...

Brisbane, Australia

Brisbane, Australia

 • Friday, February 7, 2020

...

Gold Coast, Australia

Gold Coast, Australia

 • Thursday, February 6, 2020

City 150 of 300 6 February 2020 Gold Coast, Australia (4/17) Attendance: 840 Altar: 212...

Auckland, New Zealand

Auckland, New Zealand

 • Wednesday, February 5, 2020

  City 149 of 300 5 February 2020 Auckland, New Zealand (3/17) Attendance: 1457...

Lautoka, Fiji

Lautoka, Fiji

 • Tuesday, February 4, 2020

...

Hilo, Hawaii

Hilo, Hawaii

 • Monday, February 3, 2020

...

The Main Event

The Main Event

 • Sunday, February 2, 2020

...

February: My Mission—Why We Were Created

February: My Mission—Why We Were Created

 • Saturday, February 1, 2020

Foundations of My Faith February: My Mission—Why We Were Created Foundation Scriptures:...

Winter Campmeeting Day 8

Winter Campmeeting Day 8

 • Monday, January 27, 2020

...

The Main Event

The Main Event

 • Sunday, January 26, 2020

...

My Heart—The Blameless Heart

My Heart—The Blameless Heart

 • Sunday, January 26, 2020

Foundations of My Faith — My Heart—The Blameless Heart Foundation Scriptures: Just...

Winter Campmeeting Day 7

Winter Campmeeting Day 7

 • Saturday, January 25, 2020

PM Service...

Winter Campmeeting Day 6

Winter Campmeeting Day 6

 • Friday, January 24, 2020

PM Service...