GAT Tulsa Day 3

Great Awakening Tour

Publish date: 04/15/2009

Tulsa Day 3-1.bmp (Large)

Tulsa Day 3-2.bmp (Medium)Tulsa Day 3-3.bmp (Medium)

Tulsa Day 3-4.bmp (Medium)Tulsa Day 3-11.bmp (Medium)

Tulsa Day 3-5.bmp (Large)

Tulsa Day 3-6.bmp (Medium)Tulsa Day 3-7.bmp (Medium)

Tulsa Day 3-8.bmp (Large)

Tulsa Day 3-9.bmp (Medium)Tulsa Day 3-10.bmp (Medium)

Archives